In deze link aandacht voor de nieuwe privacywetgeving: de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei a.s. wordt deze wet van kracht. In het kader van deze wet hebben wij er alles aan gedaan om Kunstencentrum K38 AVG proof te maken.

*

De opening van de expositie GESCHILDERD LEVEN van NOORD9 zal plaatsvinden op zaterdag 26 mei om 16.00 uur door Rob van Duren. Zie ook onze Agenda.

Abstract
Object
Portrait