Opening nieuwe Verkuno expositie op vrijdag 22 juni a.s. om 20.00 uur

met twee prachtige openings acts.

Wij verwelkomen u graag!

*

In deze link aandacht voor de nieuwe privacywetgeving: de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei a.s. werd deze wet van kracht. In het kader van deze wet hebben wij er alles aan gedaan om Kunstencentrum K38 AVG proof te maken.

Abstract
Object
Portrait