Vriend worden van Kunstencentrum K38?

Kunstencentrum K38 wordt een belangrijke voorziening in de gemeente Noordenveld. Jong en oud zullen welkom zijn bij een scala aan evenementen. Kunstencentrum K38 is een bruisend centrum, waar naast exposities van hoogwaardige kwaliteit, ook veel andere culturele activiteiten plaats zullen gaan vinden.

Kunstencentrum K38 ontvangt voor de exploitatie geen subsidie en is daarom mede afhankelijk van Vrienden, die het Kunstencentrum een warm hart toedragen! Deze Vrienden kunnen bovendien onbeperkt toegang krijgen voor alle exposities en ontvangen de uitnodigingen en Nieuwsbrieven gratis! Een Vriendenpas kost slechts € 30 per jaar. Aanmelding kan via de ‘Vrienden’link  www.kunstencentrumk38.nl.

Een belangrijke ‘vriend’ van K38 is de Rabobank! Donderdag 25 september mocht het bestuur van Stichting Galerie een cheque van € 10.000 in ontvangst nemen van Rabobank Noordenveld West Groningen als bijdrage bij de inrichtingskosten van Kunstencentrum K38. De heer Erik Doorenspleet, Coöperatieadviseur / teamleider communicatie overhandigde namens Rabobank Noordenveld West Groningen de cheque voor het Kunstencentrum aan Jelly van den Bosch en Piet van de Riet, respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Galerie. Stichting Galerie is de organisatie, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het nieuwe Kunstencentrum.

 

 

Kunstencentrum K38 voor kinderen!

Klussende kinderen in Kunstencentrum K38

Dat het nieuwe Kunstencentrum K38 er voor iedereen is, van jong tot oud, werd al direct bewezen. Een grote groep leerlingen van de voormalige basisschool De Haven is enthousiast in ‘hun’ oude school aan de slag gegaan.

ATT00001  GetAttachment (1)

Zij hielpen op de woensdagmiddagen mee bij het verven en klussen. Die hulp wordt zeer op prijs gesteld door de vele andere ijverige vrijwilligers van Stichting Galerie, Verkuno en Culturele Kring Roden. Straks worden er ook voor de jongeren allerlei activiteiten georganiseerd in Kunstencentrum K38.