Kunstfestival ‘wAt ‘N kUNsT’ 2020

“wAt ’N kUNsT” 2020
Uitnodiging Kunstmarkt Noordenveld
op zondag 6 september 2020 te Roden

OPROEP AAN KUNSTENAARS

 

Geachte kunstenaar,
Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de kunstmarkt die op
zondag 6 september 2020 voor de vierde keer wordt gehouden, op de Brink te Roden.
Wij gaan ervan uit dat het Kunstfestival door kan gaan. Onze voorbereidingen zijn in volle gang. Mocht het Coronavirus het festival alsnog onmogelijk maken dan zullen wij u dit tijdig laten weten. Er is plek voor 65 tot 70 kramen.
De Kunstmarkt wordt georgani­seerd door de Stichtingen Kunstmomenten Noordenveld, de Culturele Kring Roden (CKR) en Kunstencentrum K38.
De Kunstmarkt is onderdeel van een meerdaags Kunstfestival van 4 t/m 6 september 2020.
Het festival start op vrijdag 4 september met masterclasses/ workshops. Deze worden verzorgd door bekende kunstenaars. Wellicht ook voor u als kunstenaar leuk om aan mee te doen. Op de vrijdagavond is er een concert, uitgevoerd door het Drents Symfonie Orkest.
Zaterdag 5 september zijn er kunstdemonstraties, workshops en vele muziekoptredens. Op de zaterdagavond een speciaal programma in het kader van 75 jaar vrijheid. Het festival wordt afgesloten met de Kunstmarkt op zondag 6 september.
Op de Kunstmarkt willen wij een kwalitatief goed aanbod presenteren. Om dit te garanderen vindt er een selectie plaats.
Inschrijven voor de markt kan tot 31 mei 2020.
De sectie Beeldende Kunst van de CKR selecteert na deze datum de inschrijvingen. Uiterlijk 20 juni krijgt u bericht. Na definitieve plaatsing wordt u verzocht het inschrijfgeld over te maken. Het inschrijfgeld bedraagt € 40.00, dit bedrag is inclusief huur voor een kraam zonder achterwand.
Voor een kraam met achterwand betaalt u € 45,00.
NB: definitieve deelname is een feit nadat u het inschrijfgeld heeft voldaan.
Deze kunstmarkt geeft u een geweldige kans om uw kunst te laten zien en te verkopen. Ook biedt het u de gelegenheid iets te vertellen aan bezoekers van de markt over uw kunstwerken en de manier waarop u werkt.
Promotie van de markt gebeurt door advertenties in dagbladen, regionale dag- en weekkranten en vakbladen. Ook verzenden wij promotiemateriaal naar galeries, bibliotheken en VVV-kantoren, hotels en campings. Verder wordt er op de regionale radio en TV uitvoerig aandacht besteed aan dit evenement.
De inschrijfprocedure:
  • U kunt het aangevraagde inschrijfformulier gebruiken of indien u zich na 31 mei inschrijft ook gebruik maken van de inschrijving via de website van “Wat ’n Kunst”: www.watnkunst.nl
  • Uw inschrijving door middel van een ingevuld inschrijfformulier gaat vergezeld van:
  • Drie foto’s (maximaal vijf). Deze foto’s dienen representatief te zijn voor het werk dat u op de markt wilt tonen. Als u de foto’s niet digitaal verstuurt, verzoeken wij u naam en adres op de achterzijde van de foto’s te vermelden. Stop uw foto’s in een voldoende gefrankeerde enveloppe voorzien van uw adres. Wanneer u niet geselecteerd wordt sturen wij uw foto’s t.z.t. terug. Indien u een website heeft met voldoende fotomateriaal, is vermelding daarvan ook voldoende.
  • Ook stuurt u een curricu­lum vitae (cv) mee. Het betreft een korte beschrijving van uw loopbaan als kunstenaar.
  • U kunt alleen met zelfgemaakte kunstwerken aan de markt deelnemen.
NB: kunstenaars die al eerder hebben deelgenomen aan de kunstmarkt hoeven geen fotomateriaal te sturen. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jenny Stuivenberg en Janneke Ulrich
Mocht u belangstelling hebben dan verzoeken wij u een inschrijfformulier aan te vragen bij:
Jenny Stuivenberg
Secretariaat Kunstmarkt Noordenveld
Hullenweg 5, 9301 ZD Roden
Telefoon: 06-20450588
Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, 9301LT te Roden.
Momenteel helaas tot nader order gesloten wegens de coronavirus.
Zie ook de website:
https://www.stichtingkunstmomentennoordenveld.nl