Veiling Catalogus II

Kunstfestival ‘wAt ‘N kUNsT’ 2020

“wAt ’N kUNsT” 2020
Uitnodiging Kunstmarkt Noordenveld
op zondag 6 september 2020 te Roden

OPROEP AAN KUNSTENAARS

 

Geachte kunstenaar,
Hierbij nodigen wij u van harte uit deel te nemen aan de kunstmarkt die op
zondag 6 september 2020 voor de vierde keer wordt gehouden, op de Brink te Roden.
Wij gaan ervan uit dat het Kunstfestival door kan gaan. Onze voorbereidingen zijn in volle gang. Mocht het Coronavirus het festival alsnog onmogelijk maken dan zullen wij u dit tijdig laten weten. Er is plek voor 65 tot 70 kramen.
De Kunstmarkt wordt georgani­seerd door de Stichtingen Kunstmomenten Noordenveld, de Culturele Kring Roden (CKR) en Kunstencentrum K38.
De Kunstmarkt is onderdeel van een meerdaags Kunstfestival van 4 t/m 6 september 2020.
Het festival start op vrijdag 4 september met masterclasses/ workshops. Deze worden verzorgd door bekende kunstenaars. Wellicht ook voor u als kunstenaar leuk om aan mee te doen. Op de vrijdagavond is er een concert, uitgevoerd door het Drents Symfonie Orkest.
Zaterdag 5 september zijn er kunstdemonstraties, workshops en vele muziekoptredens. Op de zaterdagavond een speciaal programma in het kader van 75 jaar vrijheid. Het festival wordt afgesloten met de Kunstmarkt op zondag 6 september.
Op de Kunstmarkt willen wij een kwalitatief goed aanbod presenteren. Om dit te garanderen vindt er een selectie plaats.
Inschrijven voor de markt kan tot 31 mei 2020.
De sectie Beeldende Kunst van de CKR selecteert na deze datum de inschrijvingen. Uiterlijk 20 juni krijgt u bericht. Na definitieve plaatsing wordt u verzocht het inschrijfgeld over te maken. Het inschrijfgeld bedraagt € 40.00, dit bedrag is inclusief huur voor een kraam zonder achterwand.
Voor een kraam met achterwand betaalt u € 45,00.
NB: definitieve deelname is een feit nadat u het inschrijfgeld heeft voldaan.
Deze kunstmarkt geeft u een geweldige kans om uw kunst te laten zien en te verkopen. Ook biedt het u de gelegenheid iets te vertellen aan bezoekers van de markt over uw kunstwerken en de manier waarop u werkt.
Promotie van de markt gebeurt door advertenties in dagbladen, regionale dag- en weekkranten en vakbladen. Ook verzenden wij promotiemateriaal naar galeries, bibliotheken en VVV-kantoren, hotels en campings. Verder wordt er op de regionale radio en TV uitvoerig aandacht besteed aan dit evenement.
De inschrijfprocedure:
  • U kunt het aangevraagde inschrijfformulier gebruiken of indien u zich na 31 mei inschrijft ook gebruik maken van de inschrijving via de website van “Wat ’n Kunst”: www.watnkunst.nl
  • Uw inschrijving door middel van een ingevuld inschrijfformulier gaat vergezeld van:
  • Drie foto’s (maximaal vijf). Deze foto’s dienen representatief te zijn voor het werk dat u op de markt wilt tonen. Als u de foto’s niet digitaal verstuurt, verzoeken wij u naam en adres op de achterzijde van de foto’s te vermelden. Stop uw foto’s in een voldoende gefrankeerde enveloppe voorzien van uw adres. Wanneer u niet geselecteerd wordt sturen wij uw foto’s t.z.t. terug. Indien u een website heeft met voldoende fotomateriaal, is vermelding daarvan ook voldoende.
  • Ook stuurt u een curricu­lum vitae (cv) mee. Het betreft een korte beschrijving van uw loopbaan als kunstenaar.
  • U kunt alleen met zelfgemaakte kunstwerken aan de markt deelnemen.
NB: kunstenaars die al eerder hebben deelgenomen aan de kunstmarkt hoeven geen fotomateriaal te sturen. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Jenny Stuivenberg en Janneke Ulrich
Mocht u belangstelling hebben dan verzoeken wij u een inschrijfformulier aan te vragen bij:
Jenny Stuivenberg
Secretariaat Kunstmarkt Noordenveld
Hullenweg 5, 9301 ZD Roden
Telefoon: 06-20450588
Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38, 9301LT te Roden.
Momenteel helaas tot nader order gesloten wegens de coronavirus.
Zie ook de website:
https://www.stichtingkunstmomentennoordenveld.nl

Wij zoeken vrijwilligers

GEZOCHT:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het bestuur en ons team van medewerkers in het Kunstencentrum willen versterken;

Gastvrouwen en Gastheren voor de entree van de galerie,

 

* Een Secretaris voor het bestuur.

Bent u geïnteresseerd of denkt u op een andere wijze een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van K38?

Schroom dan niet om voor 1 september te reageren naar de voorzitter van het bestuur;

 

Leo van der Heiden l.vdheiden@hetnet.nl  06 – 22490184

SCHOLIEREN komen ‘Blauwtje Lopen’ in K38

In het kader van de expositie ‘Blauwtje Lopen’ heeft de Werkgroep Educatie van Kunstencentrum K38 een programma voor het onderwijs samengesteld. Een drietal basisscholen uit de gemeente Noordenveld, hebben zich hiervoor aangemeld:
Basisschool ‘de Parel’ uit Roden met de groepen 3 en 4,
Basisschool ‘de Tandem’ uit Roden met groep 7 en
Basisschool ‘de Eskampen’ uit Peize met groep 5.
Zij hebben aan verschillende workshops deelgenomen. Workshops, die zowel op hun eigen school gegeven zijn als in het Kunstencentrum zelf. In K38 is groep 7 van basisschool ‘de Tandem’ geweest. Zij mochten daar ook de expositie bekijken om zo inspiratie op te doen voor hun workshop. De workshops duurden ongeveer één uur en zijn gehouden op 17, 18 maart en 21 maart 2016. De workshops bestonden uit het onder begeleiding werken met verf en papier. Ook de kniptechniek werd gebruikt. De werken zullen tijdens de expositie getoond worden in de Corner van het Kunstencentrum.
En natuurlijk werd er gewerkt in alle tinten BLAUW!

image image

 

Opening expositie ‘Beelden van de Tweede Wereldoorlog’

Zaterdag 25 april om 16:00 uur opent de bijzondere expositie Beelden van WO II.

 

De opening wordt verricht door Jan Kemkers.

Reina Oudgenoeg vertelt het verhaal van haar Joodse familie.

Het theater ‘Verloren’ zorgt voor een muzikale omlijsting.

(org. F. Rijkens en H. Heetla)

Lees meer

Vriend worden van Kunstencentrum K38?

Kunstencentrum K38 wordt een belangrijke voorziening in de gemeente Noordenveld. Jong en oud zullen welkom zijn bij een scala aan evenementen. Kunstencentrum K38 is een bruisend centrum, waar naast exposities van hoogwaardige kwaliteit, ook veel andere culturele activiteiten plaats zullen gaan vinden.

Kunstencentrum K38 ontvangt voor de exploitatie geen subsidie en is daarom mede afhankelijk van Vrienden, die het Kunstencentrum een warm hart toedragen! Deze Vrienden kunnen bovendien onbeperkt toegang krijgen voor alle exposities en ontvangen de uitnodigingen en Nieuwsbrieven gratis! Een Vriendenpas kost slechts € 30 per jaar. Aanmelding kan via de ‘Vrienden’link  www.kunstencentrumk38.nl.

Een belangrijke ‘vriend’ van K38 is de Rabobank! Donderdag 25 september mocht het bestuur van Stichting Galerie een cheque van € 10.000 in ontvangst nemen van Rabobank Noordenveld West Groningen als bijdrage bij de inrichtingskosten van Kunstencentrum K38. De heer Erik Doorenspleet, Coöperatieadviseur / teamleider communicatie overhandigde namens Rabobank Noordenveld West Groningen de cheque voor het Kunstencentrum aan Jelly van den Bosch en Piet van de Riet, respectievelijk voorzitter en penningmeester van Stichting Galerie. Stichting Galerie is de organisatie, die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het nieuwe Kunstencentrum.

 

 

Kunstencentrum K38 voor kinderen!

Klussende kinderen in Kunstencentrum K38

Dat het nieuwe Kunstencentrum K38 er voor iedereen is, van jong tot oud, werd al direct bewezen. Een grote groep leerlingen van de voormalige basisschool De Haven is enthousiast in ‘hun’ oude school aan de slag gegaan.

ATT00001  GetAttachment (1)

Zij hielpen op de woensdagmiddagen mee bij het verven en klussen. Die hulp wordt zeer op prijs gesteld door de vele andere ijverige vrijwilligers van Stichting Galerie, Verkuno en Culturele Kring Roden. Straks worden er ook voor de jongeren allerlei activiteiten georganiseerd in Kunstencentrum K38.