Wij zoeken op korte termijn:

* Voorzitter De voorzitter verzorgt en zit de vergaderingen voor. Hij/zij/hen heeft contact met alle interne werkgroepen en is een aanspreekpunt. Op elke opening van de exposities kan zij/hij/hen een kort voorwoord doen om de mensen te verwelkomen. De voorzitter regelt ook de externe contacten zoals de Gemeente Noordenveld e.d. Tevens worden de emails onderhouden door de voorzitter.

 

* Beheerder – Onder verantwoordelijkheid van het Bestuurslid Beheer, zorgt u samen met andere vrijwilligers, dat de dagelijkse bezigheden goed verlopen in K38. Een taak die een aantal dagdelen in de week zou kunnen vergen.

 

* Secretaris – SPOED – De secretaris zal de diverse organisatorische taken rondom de uitvoering en besluitvorming van het bestuur kunnen verwerken, het organiseren en voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen, contact met externe partijen onderhouden.

 

* Notulist – u kunt in ieder geval de vergaderingen vastleggen van algemene gegevens voorafgaand aan de vergadering: datum, tijdstip, aanwezigen en afwezigen, de besluiten en afspraken die gemaakt worden en de acties vastleggen. De context goed kunnen uitzetten en zorgen dat de notulen volledig zijn, en hier een verslag van kunnen maken.

 

*

Vacatures Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar mensen die ons Kunstencentrum willen komen versterken. Die het leuk vinden om als vrijwilliger in een enthousiaste club, een bijdrage te leveren. Wij zijn een kunstzinnige en creatieve organisatie en organiseren exposities, workshops, lezingen en andere educatieve kunst activiteiten.

 

en op regulier termijn:

*Gastvrouwen en Gastheren– Vriendelijke vrijwilligers die de bezoekers van de galerie welkom heten, een entreebewijs verkopen en koffie of thee aanbieden. U bent bereid, om in overleg, één of twee maal per maand van 12.45 tot 17.00 uur beschikbaar te zijn.

 

Kunstencentrum K38 is een gezellige en kunstzinnige organisatie. Een plek waar wij samen de creatieve doelstellingen verzorgen. Het werk is onbezoldigd, en gemaakte onkosten worden vergoed.

 

Staat er hier een vacature bij die u aanspreekt, of heeft u vragen hierover, aarzel dan niet om contact op te nemen met

Jan van der Kolk via beheer@kunstencentrumk38.nl

*

Lijkt het je leuk om in onze creatieve en actieve club een bijdrage te leveren, welke bijdrage dan ook,

reageer! Wij zoeken jou!